ഹരിതം June 5, 2023

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച്‌ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻ എസ് എസ് കേരളം ഒട്ടാകെ ഒരു ലക്ഷം ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും പെരുമ്പാവൂർ ആശ്രമം എൽ പി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാള...

read more
Admin Off Campus Hiring in association with TCS June 19, 2023

The programme will arrange by Career Guidance and Placement cell of Mar Thoma College for Women Perumbavoor in association with TCS (Tata Consultancy Sevices) Last Date for Registration: 29 June 2023 Test Date : 15 July 2023

read more
YIP 5.0 Ideathon

IQAC & IIC organize YIP 5.0 Ideathon in association with K-DISC on 21st June 2023 at 1.30 pm in College Auditorium.

read more
Poster Competition June 26, 2023

YRC and Lahari Vimukthi Clubs jointly organize Observance of International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking.

read more
Drug Awareness Class June 26, 2023

NSS and Lahari Vimukthi Club in association with Kerala Police presents Drug Awareness Class on 26 June 2023. Venu:P G Seminal Hall Time: 3.00 pm

read more
Two-Tier Induction Programme July 10, 2023

Resource Person: Mr. Jode N.V, Principal, Lakshmi College, Paravur Venue: College Auditorium

read more